Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2019 Bahasa Jawa Bisa Dikirim ke Orangtua & Kerabat

oleh

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2019 Bahasa Jawa Bisa Dikirim ke Orangtua & Kerabat

Uri.co.id – Daftar ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dalam Bahasa Jawa Krama, bisa dibagikan pada orangtua.

Kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri di Lebaran 2019 dalam Bahasa Jawa Krama Alus yang bisa dibagikan kepada yang lebih tua.

Memberikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri pada kerabat atau orang yang lebih tua dalam bahasa Jawa dapat dilakukan menggunakan penggunaan Bahasa Krama.

 Tak hanya melalui pesan singkat (sms), kini masyarakat lebih memilih untuk menggunakan aplikasi chatting untuk saling bertukar pesan.

Tak hanya ucapan dalam bahasa Indonesia, kamu juga bisa memberikan ucapan spesial menggunakan Bahasa Jawa Krama Alus atau Bahasa JawaKrama Inggil.

Terutama bagi kamu yang ingin mengirimkan ucapan pada orang yang kamu hormati atau lebih tua darimu.

Berikut Uri.co.id rangkum, kumpulan kata ucapan Selamat Idul Fitri dalam Bahasa Jawa.

#1

Nadyan netra tansasmita, lathi tanwicara, hamung aksara tinata minangka duta.

Bebeging manah nyuwun gunging pangapurandika lan sugeng riyadi

#2

Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri.

Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos, mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.

#3

Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep, silaturahim kanggo lantaran rumakete ati.

Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati

#4

Paijem gadhah Fiat.

Diagem touring dateng Banten.

Dalem kathah lepat,kerso paring agenge pangapunten

• Ini 6 Amalan Sunah yang Penting Sebelum Pelaksanaan Salat Ied Idul Fitri 1440 H

#5

Nagara tentrem amarga para satria pinandhita, bengi shalat tahajud, awan sregep makarya.

Sugeng riyadi, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapura Latihan pasa sewulan mugi kita dados manungsa takwa

#6

Dinten meniko dinten bakda riyadi Kulo menawi gadhah kalepatan ingkang disengaja lan boten disengaja dumateng panjenenagan sak kulawarga kulo nyuwun agenging samudro pangaksami

#7

Juminten mbeber kloso, Dodol kupat ngarep gapuro.

Wonten dinten riyoyo, menawi lepat kulo nyuwun ngapuro.

Mugi-mugi Allah maringi pepadang kagem sedoyo

#8
Mlaku-mlaku ning Malioboro

Menawi sayah numpak becak luwih sekeca

Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya

Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura

#9

Mangan kopat karo mangan apem

Gadhah lepat nyuwun pangapunten

#10

Sucineng ati, tumatining laku, ngaturaken SUGENG RIYADI 1439H

Bilih wonten kalepatan nyuwun agunging samudro pangaksami

(Uri.co.id / Salma Fenty Irlanda)

Uri.co.id ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!